Uw Privacy

Conny Buis Haptotherapie hecht grote waarde aan de privacy van haar (ex-)cliënten.

Wet op de Privacy

Het doel van deze pagina is u te informeren over hoe Conny Buis Haptotherapie omgaat met de privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Dit is per 25 mei 2018 voorgeschreven in de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Website 

De website van Conny Buis Haptotheapie is beveiligd met het zogenaamde SSL certificaat.
Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld de gegevens die u via het contactformulier verstuurt, versleuteld wordt verzonden.

Daarmee voldoet de site aan de hoogste standaard en eisen.
U kunt zien of een site beveiligd is door bovenin de browser te kijken; het slotje en de S in de URL geeft aan dat deze beveiligd is met het SSL-certificaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een statistiekenprogramma dat Conny Buis Haptotherapie relevante informatie over bezoeken op de website geeft. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt.
Het doel hiervan is de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten.

Persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, één of meerdere gesprekken heeft en/of traject volgt, legt Conny Buis Haptotherapie deze gegevens vast.  Het doel van de verwerking van de gegevens is om u als de cliënt te kunnen helpen.

Tijdens een traject wordt er een dossier bijgehouden. Dit dossier met behandelgegevens wordt zodanig gearchiveerd dat alleen de relatietherapeut deze gegevens in kan zien.
Zonder toestemming van de cliënt worden de gegevens niet aan derde verstrekt. Aan naaste familie wordt geen informatie verstrekt.

Boekhouding

Conny Buis Haptotherapie maakt gebruik van de diensten van MKB Administraties. Dit administratiekantoor berekent de inkomstenbelasting, BTW afdracht en stelt jaarrapport voor Conny Buis Haptotherapie op.
Dit houdt in dat zij inzage heeft in de NAW gegevens (Naam,  Adres en Woonplaats) van cliënten en de facturen van de gesprekken. MKB Administraties gaat hier vertrouwelijk mee om.